Adam Gregier
Wsparcie informatyczne
dla małych i średnich przedsiębiorstw

adam@greit.com.pl